liefde

liefde
mijn andere grote liefde....

welkom, welcome

welkom op mijn blog vol met quilt - (en een weinig andere) -verhalen.
Maak het jezelf gemakkelijk, neem er een kopje koffie of thee bij.
Een reactie mag, graag zelfs, maar is geen verplichting. ( doe ik bij anderen ook niet altijd)

welcome to my blog filled with quilt- and some other story's.
Make it cosy for yourself, take a cup of coffee or tea and enjoy.
Placing a comment is nice though no must. ( I haven't always time to do this by others too)

zondag 27 mei 2012

monster-merel

Dat er inmiddels een tweede merel-nestje was had ik al gemeld.
Maar je kunt natuurlijk niet hele blogs volschrijven over steeds weer een nieuw merelnestje, dus ik heb er verder hier geen aandacht meer aan besteed.
Maar vandaag moet het toch even.
Ik had al ontdekt dat er weer nieuwe jongen waren en gisteren kwam ik op het overdekte terras en zag dat er één jong héél nieuwsgierig de wereld inkeek.........heel dapper van náást het nest
Vlug de camera gehaald en ja....hij/zij zat er nog steeds

I did write already about the second blackbirds nest we have.
But  I can't keep writing of blackbirds all the time so I didn't.
but now I have to.....
I discovered already that there were some new young ones and yesterday I saw a babyblackbird sitting bravely next to the nest and  looking very inquisitively into the world!!
I quickly went to get my camera ....luckely it was still there.

nadat de foto was gemaakt vloog het jong wat in de rondte...
after I took the picture it flew around a little

Ineens kwam moeders aanvliegen...klaar om de jonkies te voeren....
Ze landde op de rand van het nest en mistte prompt een jong!!!
Meteen verstarde ze, met de buit nog in de snavel.
De overige jongen hadden eerst de snaveltjes al ver opengesperd om het lekkers in ontvangst te nemen, maar toen moeder verstarde deden zij dat ook.......
En waarom nou monster-merel?
Kijk maar naar de volgende foto!!!

But at once mother flew in......ready to feed the young ones......
She landed on the edge of the nest and immediatly missed one of her babies!!!
She freezed, still holding on to her prey.
The other three babieblackbirds  had their beaks already wide openend to recieve the food, but as mom freesed they did to.......
And look what kind of prey mother brought them!!!!!

En vandaag waren de merels ALLEMAAL  verdwenen....alweer een nest jongen grootgebracht!!

Today the nest was empty again...ALL the blackbirds flew into the wide world.

Maar gelukkig heb ik ook nog  heel schattige foto's van ons lieve logeetje voor één dag
Oplettende lezers herkennen natuurlijk meteen Fleurtje van haar blog

Fortunately I have some nice pictures of our darling-guest-for-a-day .
attentive readers will recognize Fleurtje  at once from her blog

Voor mijn kompas heb ik een helebendeboel driehoekjes gemaakt.
lekker snelle methode vind ik deze:
Twee vierkanten op elkaar, diagonale streep in het midden.
aan weerszijden van die streep op 1/4 inch breedte stikken.I've made a lot of little triangles for my compass.
The easy way:
Two squares put together, diagonally draw a line.
And then stitch on each side on 1/4 inch.

Normaal zou ik dan de diagonale lijn doorgeknipt  en de blokjes gestreken hebben.
Maar nu las ik ergens op een blog dat als je eerst strijkt en dan knipt, de blokjes mooier worden....
Dus dat maar geprobeerd en eureka.....het werkt  écht!!!!
Normally on that point I would have cut the diagonal line and iron the blocks.
But on a blog there was a tip to first iron and then cut, the blocks would get less wonky then.
I'm always willing to try good tips...so I did.
And Eureka!!!!! it really works!!!!

Maar omdat ik toch niet alle blokjes even groot had gesneden moest ik toch nog even de boel een beetje fatsoeneren.
Daarvoor heb ik de square up lineaal.
But as not all the blocks were cut equal I had to take my square it up ruler and start cutting

En dat levert toch wel weer een berg friemeltjes op voor je daarmee klaar bent
And that leaves you with a bunch of  leftovers

Maar goed....de driehoekjes zijn aan de randen bevestigd
But ok...the triangles are attachted to the borders......

en die zitten weer vast aan het kompas....


and they are being attachted to the compass.....

het vordert nu gestaag...nog "maar" een paar randen.

The work is going right on..."only" a few more borders to sew.

Et voila...klaar om doorgequilt te worden!!!


Et voila.....ready for sandwitching and quilting!!!

Groetjes: fien

vrijdag 18 mei 2012

de weg naar huis......

Aangezien DH vakantie heeft , gaan we afentoe eens op "strooptocht" , kijken naar dingen die we misschien ooit eens een keer gaan kopen........of niet.
We gaan graag eens neuzen bij de diverse tuincentra in de buurt, gewoon, om ideëen op te doen.
Zou deze misschien iets zijn voor bij ons in de tuin??
Ach...toch liever niet...het ís en blíjft een gevaarlijk roofdier

DH is on leave, so we love strolling around looking for things we may ever buy....or not.
One of the places we go then is to the gardencenters in our neighbourhood, to get some ideas we can use in our garden.
maybe this one is something for us?
Although, maybe better not...........it is and will always be a predator!!!!

Een paardje is veiliger...maarja, ook meer werk natuurlijk.
a horse probably is much safer....but more work also.

Dan het toch maar gewoon bij bloemen houden.
Hoezo gewoon eigenlijk?.....ze zijn stuk voor stuk prachtig!!
So we'll just stick to the normal flowers..
although normal?........In fact they are all so gorgeous!!!!!

Op deze tuinafscheiding ( zo mooi met dat glas ertussen) staat mijn naam.......mits ik maar een dikke portemonnee wil trekken


This dividing wall ( so beautiful with the glaspieces in it) has my name written all over it, at least as long as I'm willing to pay loads of money for it Maar dan komen we bij mijn grote droom.
Een hele mooie orientaalse waterpartij!!!!!
Wauw, die wil ik meteen wel hebben in mijn tuin.
Maarja.....in onze ieniemini tuin kan er dan ook niets meer bij.......zelfs wijzelf niet !!!!And then there's my big dream!!
that gorgeous oriental garden with the waterfalls in it.
Wauw...that's one I want to have in my garden.
But well.....then I can't put anything else with it in our littlebittyminigarden......., not even ourselves!!!!!!

ach ja...een mens moet toch kunnen dromen op zijn tijd, nietwaar?
Maar terug naar de werkelijkheid, en die kan ook heel leuk zijn!
Afgelopen zondag werden we getrakteerd op een uitje door schoonzus- en broer, nog voor onze verjaardag.
We zijn samen naar de boekenbeurs geweest in Maastricht.
Lekker vroeg zodat het nog rustig was
Oh well........people must have dreams once in a while, isn't it?
But now back to true life, and that can be great too!
Last sunday we were invited by BIL and SIL to go on a day out, as a treat for our birthdays.
We went to a bookfair in Maastricht.
Because we went quite early it wasn't crowded at first.

En natuurlijk mochten we ook boeken uitzoeken, zie hier mijn buit

And ofcourse we could pick some books...here's my catch
Met deze ben ik héél erg in mijn nopjes, had niet gedacht ze daar te vinden.
Er waren nog meer quiltboeken, maar die vond ik toch nog behoorlijk aan de prijs voor op een beurs.
en ook nog twee boeken van jennifer chiaverini, maar ik vind quiltboeken leuk.....als er tenminste patronen instaan.
Lézen over quilts vind ik minder.....maar misschien is dit een tip voor iemand anders die naar de boekenbeurs gaat.

I'm extremely happy with these , didn't expect to find them there.
They had some more quiltbooks, but I thought them a bit to expensive for a fair.
I even found two books from Jennifer chiaverini, but I like quiltbooks as long as they have patterns included.
I'm less interested in books with stories about quilts....but it may be a tip for someone else who is going to visit the bookfair soon in another town.

Dan naar de quiltzaken, dit is namelijk een quiltblog.
Mijn kompas wilde niet erg meewerken.
Eerst geprobeerd met de naaimachine vast te zetten, maar dat werd niet mooi.
Toen er met de hand op geappliceerd, maar hij bleef erg hobbelig.
Dus tenslotte maar de stijfsel/plak-methode gebruikt
Intussen was ik echter al zo geagiteerd dat ik vergeten ben on daar foto's van te maken.
Maar goed...DH en ik hebben een cirkel, even groot als mijn kompas , uit karton gesneden.
Let's talk  quilting now, as this is a quiltingblog.
My compass wasn't working along with me.
I sew it with the machine but it wasn't neat.
Then I appliqued it by hand, but still it was very wonky.
at last I used the starche/glue method.
I was so agitated I forgot to make some pictures of it.
But DH and I drew a circle onto some cartboard.

Daarmee heb ik de cirkel getekend op de achterkant van de achtergrondstof.
Deze heb ik grofweg uitgesneden.
De rand van het karton ( het stuk waaruit de cirkel gesneden is) heb ik achterop gelegd en vervolgens de rand van de stof er met stijfsel op vastgestreken zodat de ronding van de cirkel er blijvend inzit.
Het karton eraf gehaald, de kompas ónder de achtergrondstof gespeld en vervolgens weer met de machine vastgezet...klaar.


I used that to draw the circle to the wrong side of the backgroundfabric.
I cut the circle out of the fabric, minding a big seam.
The piece of cardboard where the circle was cut from I put on the fabric.
With the starch I iron  the fabric on the cardboard so it makes a perfect circle.
I took the cardboard off , put the compass behind the background fabric and sew it in place with the sewingmachine.....ready!!!

Zoals je ziet zit er inmiddels een blauwe rand omheen.
En vervolgens het volgende probleem.
deze tweede rand moest gesneden worden op 45  1/3 graden??????
Die 45 graden snap ik nog wel....maar hoe te doen met die 1/3 erachteraan??
Geen idee.
Ik heb dus maar wat geprobeerd en het pakte aardig uit.
As you can see there is a blue border added.
And that leads me to problem number two.
The second border had to be cut 45 1/3 degree.
Now the 45 degree part I do understand, but what about the 1/3 after that???
No idea.
I just tried something and it looked as it was turning out ok.

Eigenlijk is zo'n kompas een ouderwetse tomtom........een ideaal navigatiesysteem om altijd de weg naar huis terug te vinden ;-)

In fact this compass is an oldfashioned tomtom.......an ideal navigationsystem to always find your way back home ;-)

Inmiddels ben ik alweer een eind verder met de quilt maar aangezien dit al zó'n lange log is zal ik daar maar de volgende keer mee verder gaan.

Meanwhile I'm a lot further with the quilt but because this is already such a long log  I will leave that to next time.

Groetjes: fienwoensdag 9 mei 2012

kompas naar veldhoven

Dit jaar weer meegedaan aan de europese quiltkampioenschappen in veldhoven.
En niets gewonnen ....
Maar ik vind het meedoen alleen al hartstikke leuk en spannend.
en hoewel ik het thema voor 2013 in eerste instantie maar knudde vond heb ik er toch inmiddels al een idee voor.
alleen de uitwerking nu nog...maar daar heb ik nog wel wat tijd voor ;-)
Maar goed 2012 nu eerst.
deze quilt heb ik samen met mijn BIL ontworpen.
De titel is:
Beyond our floral ,
in a fairy world.....

this year I participated in the europen quiltchampionships again.
and didn't win anything......
But I think participating alone is already  thrilling.
The theme for 2013 I didn't like at all at first, but now I have an idea what to do with it.
Just need to make it now....but I still have some time for that ;-)
But back to 2012 now.
This quilt I designed together with my BIL.
the title is:
beyond our floral,
in a fairy world.......

Inmiddels is de top van disney ook klaar.
Ik wilde net een foto ervan plaatsen en kwam tot de ontdekking dat ik die nog niet gemaakt heb.
even wachten dus nog want ik heb nu geen zin om er eentje te gaan maken.
Gewoon verder dus met het volgend e project.

Meanwhile the disney-top is all finished.
I wanted to put down a picture here, but found out I didn't make one after it was finished.
Just have to wait a little longer now, because I don't feel like making one now.
We go on to the next project.

En dat wordt er eentje waarvoor ik al een hele tijd geleden alle stoffen voor gesneden heb.
Maar elke keer kwam er weer een andere quilt tussen die toch wel écht voor moest gaan.
Daardoor werd het een hele uitzoekerij hoe alles nu ook alweer in elkaar gezet moest worden.
Maar zo langzamerhand kom ik er, met vallen en opstaan, wel weer uit.
Dit is de eerste helft van het kompas van de mariner's watch.

and that's one I have cut the fabrics for a while ago.
But everytime I wanted to start with it some other quilt had to be made first.
because it took all that time I know had to spend a lot of time to figure out which part of fabric had to be used where....
But, slowly I  find my way back with it.This is half of the compass of the mariner's watch.

Ik heb nu wel een iets andere techniek gebruikt bij het paperpiecen.
In plaats van door het papier heen te naaien, heb ik nu vlak langs het papier gestikt.

I did use another technique now with the paperpiecing.
Instead of sewing through the paper, I sew just along the edge of it.

Zo blijft het patroon heel en kan het eventueel nog een paar keer hergebruikt worden....


So the paper stays whole and ca be used again and again.....

Dat levert een mooie kleine cirkel op
Die uiteraard gebruikt wordt om het kompas te voltooien....


That becomes a nice little cirkel.
Which I need ofcourse to finish the compass......

En zo is ook de tweede helft van de cirkel compleet en kan het kompas afgemaakt worden.
maar daarbij gaat Fien flink de mist in.
Ik heb  een partje nog niet helemaal af als ik naar mijn bedje toega, het is echter al zo laat en ik ben zo moe dat ik besluit de dag erna verder te gaan.
en kijk wat er dan gebeurd.......


And so the other half of the compass was finished.
But Fien made a big mistake.
One little part wasn't all done when I felt very tired,I decided  I had to go to bed.
The rest was to be finished the day after.
And see what happens then.........

al de fout gevonden?
Anders is hier een detailopname


Found the mistake?
I've made a detailed picture

Onder de groene "poot' hoorde nog een beige driehoekje te zitten.
Uithalen en fout herstellen dus.
Maar dat is gelukkig wel gelukt en het kompas is nu geheel compleet.
istie  mooi of istie mooi?


On the green piece should be a light brown triangle.
Backwards sewing now, to restore the mistake.
But it all turned out well !
cute, isn't it?

Groetjes: fien

woensdag 2 mei 2012

lege nest syndroom

Tja, niets menselijks is Fien vreemd.
De jongste heeft vorige week het veilige nest verlaten.
De grote, wijde wereld in.....
Onder moeders vleugels vandaan.....hopelijk gaat het goed!!!
En ik blijf achter met het lege nest syndroom!

Wel, nothing human is strange to fien.
The youngest one has left the safe nest.
Into the big, wide world......
From right under mother's wings.....hope it all goes well!!!!
And I'm left behind with an empty nest syndrome.

Er waren wel even wat startproblemen geloof ik.
Op een gegeven moment zag ik moeder merel ( want daar gaat dit helemaal over, dat had je toch wel al begrepen ;-) ) achter een beeld induiken....wat moet die nu daar?
En ja hoor
There were some starting problems I think.
I saw mother blackbird (because this is were it's all about, but you knew this already, didn't you ;-) )flying behind a statue and wondered what she was doing there?
And yes.....


In alle onschuld dacht Fien nog even dat het jong per abuis uit het nest gekukeld was.
Ik pakte de kleine op om hem (of haar) terug in het nest te zetten maar kwam tot de ontdekking dat dit helemaal leeg was.......het gezinnetje was uitgevlogen!!!!

as innocent as Fien is, I thought the young one had  fallen out of the nest by mistake.
So I took the babybird to put it back in the nest and then I discovered that the  nest was totally empty......the whole family was flying out!!!

Het kleintje sprong weer uit het nest en fladderde wat onbeholpen terug naar de grond.
En toen begon er een knap staaltje van opvoeding.....pa en ma kwamen beurtelings aanvliegen en begonnen om het hardst te piepen om het jong tot vliegen te bewegen.
Wat uiteraard uiteindelijk ook lukte!!!!!
The little one jumped out of the nest again and fluttered a little clumsy back to the ground.
And then the education began......mother and father took turnes in twittering to encourage the little one to fly!!
Ofcourse at last they succeeded and the little one went off!!!!!!

Maar geen nood, Fien is niet eenzaam.
Want nu, amper een week later, is het nest alweer bewoond door dezelfde of een andere moeder merel........dus het proces begint weer van voor af aan....GEZELLIG !!!!!!

But don't worry, Fien isn't lonely.
Because rigth now, only just a week later, the nest is being used again by this or another mother blackbird again....it's starting from the beginning once again......AND I LOVE IT!!!!!

Maar de babymerel is niet de enige die het nest verlaten heeft!
Vandaag zijn DH en ik naar veldhoven gereden om mijn quilt in te leveren voor de OEQC.( europese kampioenschappen)
We reden ernaar toe onder een grijze lucht en het voelde een beetje koud en ongezellig aan.
Maar toen we naar huis reden was de lucht stralend blauw en hadden we een gezellig warm zonnetje.
En nu maar hopen dat er mensen zijn die zo van mijn quiltje kunnen genieten als wij van het mooie weer!!!!

But the babybird isn't the only one that left the nest.
Today DH and I drove to veldhoven to bring my quilt for the OEQC.( european contest)
We drove towards it under grey skies and rains, feeling a bit cold.
But as we returned home, the skies were blue and the sun was shining warm and cozy.
I hope people will enjoy watching my quilt as much as we enjoyed the beautiful weather!!!

Inmiddels is ook het thema voor volgend jaar al bekend....Berlijn.
pffffff, dat wordt een harde dobber.Ik ben er van ze leven nog nooit geweest en zie dat ook voorlopig nog niet snel gebeuren, dat wordt googlen en de hersens laten kraken.
Geen gemakkelijke opgave dus.......
Maar we hebben nu wel tijd tot oktober want dan pas zijn de kampioenschappen weer.

Meanwhile the theme for next year is known....it's berlin.
Pffff it's a tough one.
I've never been there and I don't think I will be going soon.
I have to go and google and let my brains do a lot of working.
Not easy at all.........
But we do have the time untill october because the championships will be held later that year.

Nog even  dan kan ik een foto van de quilt hier plaatsen.
Zoals iemand al opmerkte ben ik iemand van het laatste-minuut-werk.
De afgelopen dagen heb ik het quiltwerk eindelijk afgemaakt.
Ik wist maar niet hoe ik zou doorquilten tot het tot me doordrong om er een bladerpatroon op te zetten.
Ik heb dat met freezerpapier gedaan.

De bladeren opgetekend, uitgeknipt en vastgestreken op de quilt


Another few days and I can place a picture of my quilt here.
Someone already mentioned I'm always a last-minute-worker.
The last few days I spend doing some quiltwork on my quilt.
I have been thinking and thinking and thinking even more about how to do the quilting.
and at last it struck me I just had to do it with leaves.
So I drew the flowers on freezerpaper, cut them out and ironed them on my quilt.

Vervolgens er omheen gequilt en de freezer er weer afgehaald....scheelt natuurlijk enorm veel tijd ten opzichte van die andere manier, waarbij je over papier naait en dit er vervolgens weer helemaal tussenuit moet frunniken.
Then I quilted around the freezer and got the freezer off.......it saves a lot of time compared to the other way, were you sew over the paper and then have to tear all the paper off.

Mijn disneyquilt begint ook al wat meer vorm te krijgen

My disneyquilt is moving on too

Jammer dat alle stofjes hiervoor al gesneden zijn want vandaag kwam dan eindelijk mijn nieuwe liniaal binnen.
en tja, dan wil je het liefst meteen ff meters snijwerk maken om em uit te proberen.
Alsof ie anders zou werken dan de oude ..........

It's a pitty all the fabrics for my disneyquilt are cut already as today at last my new ruler arrived.
and ofcourse you want to cut yards then to try it out.
Yeah sure...as if it works totally different from the old one.......

Tot slot nog een leuke ( al heb ík die niet nodig!)

In the end a little joke ( although I don't need this!)

Groetjes: Fien
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...