liefde

liefde
mijn andere grote liefde....

welkom, welcome

welkom op mijn blog vol met quilt - (en een weinig andere) -verhalen.
Maak het jezelf gemakkelijk, neem er een kopje koffie of thee bij.
Een reactie mag, graag zelfs, maar is geen verplichting. ( doe ik bij anderen ook niet altijd)

welcome to my blog filled with quilt- and some other story's.
Make it cosy for yourself, take a cup of coffee or tea and enjoy.
Placing a comment is nice though no must. ( I haven't always time to do this by others too)

woensdag 30 april 2014

quilten is wiskunde

Een tijdje geleden kocht ik een quiltboek als kadootje voor een vriendin.
Bleek dat ze het al had.
En hoewel ik het, zo op het eerste gezicht (kaft dus) , niet voor mezelf zou kopen besloot ik toch om het zelf te houden.
Want er stonden toch wel leuke dingen in.
A while ago I bought a quilt-book as a present for my quiltingfriend.
Turned out she owned already a copy of it.
And though I wouldn't buy it for myself at first sight, I changed my mind looking in to it and decided to keep it to myself.
There are some cute techniques in it.

En ineens begint het quilten een beetje op wiskunde te lijken.
En laat ik daar nu net heel slecht in geweest te zijn op school.....
Maar in dat boek staan leuke, beetje 3-D bloemen en die bevallen me eigenlijk wel heel goed voor op mijn wedstrijdquilt.
Dus op naar de winkel met de A en daar voor  72 eurocent een mooi setje gereedschap gekocht!!
Meneer Senden, mijn vroegere wiskundeleraar zou trots op me zijn geweest!!!
And then suddenly quilting starts beiing a kind of mathematics.
I was so bad at that in school.....
But the book contains some gorgeous 3-D-ish flowers and I like them.
So I went to a cheap store and bought this set for 72 eurocents!!!
My former mathematicsteacher, mr Senden, would be proud of me!!

Eigenlijk ging het voornamelijk om de gradenboog.
Ik had eerst geprobeerd om zonder te werken maar dat pakte toch minder goed uit.


I only just needed the quadrant (?)
I tried to work without it but it turned out not so well.
Links is met boog en rechts zonder.
zoek de verschillen!

The left one was made with the quadrant and the right one without.
Seek the differences!

het is best nogal een werk om die bloemetjes te maken.
Eerst de achtergrond aftekenen en een hoop vierkante  lapjes knippen
It's a lot of work making these flowers.
Draw the background into little pieces and cut a lot of little squares.

Er wordt een cirkel uit de ondergrond geknipt, en dan worden al die kleine stukjes genummerd.
met schilderstape worden de cijfers erop geplakt.

A circle is being cut out of the background.
and the all the little pieces get numbered with little pieces of painterstape with numbers on it.

De kleine stukjes worden uitgeknipt
The little pieces are being cut

En netjes op nummer weggelegd
And put carefully aside.

En al die vierkante stukjes stof?
and all those small charmes?

Die worden dubbelgevouwen en lekker snel aan één kant dichtgenaaid.
They are folded into half squares and then chainpieced
Dit is het resultaat: een soort van zuidwester voor kabouters.
and here's the result, a kind of rainhat for  gnomes

De kabouters waren er overigens niet zo blij mee.
Sinds kaboutersheugenis dragen ze alleen maar RODE puntmutsen

 The gnomes weren't very delighted as they never wear anything else then RED hats

En ook bij de smurfen raak je ze aan de straatstenen niet kwijt.
Zij dragen alleen maar WITTE mutsen

The smurfs don't want them either..........as they only wear WHITE hats

Dus dan naaien we de andere zijde van de muts ook maar dicht en dan ziet het er meteen heel anders uit...als de neus van vendetta!!
So we sew the other side of the hat and that gives it a different look....like vendetta's nose!!!

De stukjes van de ondergrond worden dan weer aan elkaar genaaid maar nu met telkens een neus ertussen!!
The pieces of the background are being sewed together again but now with a nose inbetween!!

En tis algemeen bekend dat alle neuzen dezelfde richting uit moeten staan
And everyone knows it's the best when all noses point in the same direction
Als ie dan helemaal klaar is komt ie op mijn quilt te staan.
Een ietwat wazige foto maar hey, het is ook nog een geheim hoe deze quilt eruit komt te zien !!
All finished it is placed on my quilt.
and yes, the picture is quite blurry but hey, it's a secret quilt after all!!

Groetjes: fien

donderdag 17 april 2014

meters maken

Schreef ik vorige keer nog over al die dozen en tassen met quiltspullen....die moet ik nu delen.
Raad maar eens met wie....
Last time I wrote about the boxes and bags I have to hide my quiltingmaterials in....now I have to share them.
Guess with whome....
Kan maar weer één monstertje zijn!!
Guilty!!!!

Ach, ze is toch wel lief....als ze slaapt...
Aaaaaah she's so sweet.....as long as she sleeps

Ik had weer eens een heleboel biaisband nodig om een cirkel stengels te maken.
Natuurlijk koop ik die niet, maar maak em zelf.
Is veel leuker én je kunt ze maken van de kleur stof die je zelf wilt.
Ik moest wel weer even zoeken hoe het ook weer gedaan werd.
Ik vond bijna dezelfde methode als de vorige die ik gebruikte alleen gebruikt deze een hele fat quarter ( of 1/2 yard/meter) , terwijl op de vorige manier een stukje van de stof niet gebruikt werd.
I again needed a lot of bias to make a circle and stems on two quilts.
Ofcourse I make it myself instead of buying it.
It is more fun and you can make it in each and every color you choose.
I had to search for the method I used before and found an even better one, this one uses all of the fat quarter or 1/2 yard where the former cut off a piece of the fabric.

Hier komt ie:
Ik heb een stukje flanel genomen, die had ik toch net nodig en dan zie je goed het verschil tussen de witte achterkant en de groene voorkant.
je legt de goede kant op de tafel en vouwt de rechterboven  punt op 45 graden

here it is:
I took some flanel fabric because I neede it and you can see the difference between the back ( white) and the front ( green)
The right side of the fabric lies down and you fold the rigthsided corner 45 degrees.

Afknippen op de schuine lijn en de twee rechte kanten aan elkaar naaien
Cut on the foldline  and sew the straight sides together

Parallel aan de schuine kanten teken je lijnen op de achterkant...de breedte is afhankelijk van de breedte band die je wil hebben.
Ik heb hier twee inch breedte genomen,
Het laatste stukje rechts is smaller dus dat knip je er gewoon vanaf.
On the angle you draw lines on the fabric as wide as you want them to be.
I made them 2'.
The last little piece on the right is much smaller so this you cut off.

Vervolgens speld je de lijnen aan de boven-en onderkant aan elkaar vast.
Pas op....de lijnen komen níet precies tegenover elkaar te liggen.
De eerste lijn van één kant komt tegen de tweede lijn van de andere kant.
Op de foto is de eerste lijn erg kort dus zie je beter dat de tweede lijn van één kant tegen de derde lijn van de andere kant ligt.

Now you pin the lines on the top and the bottom together.
Be sure they don't line up exactly.
In the picture you see the second line on the right is pinned tot he third line on the left.

Precies óp de lijnen spelden......zowel aan de voorkant...
pin exactly on the lines....front...

als aan de achterkant
as on the back....

de stof gaat tijdens dit proces niet mooi recht liggen maar je moet alleen op de lijnen letten dat die goed tegen elkaar liggen  als je gaat stikken. de rest komt vanzelf goed!!

Now the fabric looks a littlebit odd as you are pinning but don't watch the fabric, only make suren the lines are really linig up with pinning.
Once you start sewing together, the fabric forms a tube and all will turn out well  .

Als laatste ga je de stof knippen zodat er één lange reep ontstaat.
Nu zie je ook waarom je de lijnen in het begin laat verspringen.
At the end you start cutting the fabric so you get one long strip.

Die reep is afhankelijk van de breedte zo'n 7 tot 9 meter lang.

It may become 10 to 12 yards long depending on the width.


Ik ben er niet altijd even goed in om dingen uit te leggen.
Dus mocht het je niet helemaal duidelijk zijn kun je ook eens hier kijken

When you don't get my tutorial you may take a look over here

Overigens bestaat er nóg een leuke manier om meters te maken.
Deze ga ik de volgende keer eens uitproberen
Hier staat ie nog een keer, tis maar welke je het duidelijkst vind.

By the way, there's another way to do this.
You can vieuw it here and over here
Just what you think may be the easiest way.
I will try out this one some other time to.

Op het www zijn ook nog berekeningen te vinden hoeveel stof je nodig hebt om de gewenste hoeveelheid biaisband te maken van een bepaalde breedte.
Dit is er zo eentje.

On the www there are calculators for working out  how much fabric you need to make you're desired amount of bias of a certain width.
Here's one.

En ook op mijn wedstrijdquilt maak ik gebruik van de biaisband.....hihihihihi meer krijgen jullie niet te zien!!!

And also on my competitionquilt it is been used.
But I won't show you more than this hahahaha!!!


groetjes: fien

zaterdag 5 april 2014

confisqueren

Lekker, die vroege lente dit jaar!!
Kan er heerlijk van genieten.
Ik ben geen wintermens, nouja dat wil zeggen;
Ik houd wel van een mooie-open-vriesweer-dag-met zon, maar niet van gladheid en blubber bbrrrrrr.
Nee, dan de lente, mooi weer en wetende dat er geen sneeuw/gladheid meer kan komen voorlopig.
Ramen en deuren wijd open.
En als het even kan buiten in het zonnetje zitten quilten!!!
Alle spullen op een dienblad naar buiten.

I love the early spring this year.
Can really enjoy it.
I'm not a winterperson, well that is to say:
I like the winterdays when the sun is shining and it is freezing and the skies are blue.
But what I really don't like is when it's slippery bbbrrrr.
No, give me spring, beautiful weather and knowing there will be no snow for months to come.
Windows and doors wide open.
And then sitting outside to quilt!!
All my stuff taken outside on a tray.

Mijn lieve, oude Kaya links van me;
My deerest, old Kaya to my left.

En de kleine witte draak, kiyomi , aan de andere kant

And the little white dragon, Kiyomi,  to my other side.

Ja, je hebt het goed gezien...op mijn schoot ligt een berg bakstenen.
Fien is een muurtje aan het bouwen.
Gelukkig zijn het geen echte bakstenen want dat zou behoorlijke problemen opleveren voor mijn knieën.
Maar leuk is die stof wel....vind ik.
En daar gaan we weer; al te veel kan ik jullie hierover niet vertellen want dit is weer een wedstrijdquilt .
Saai toch eigenlijk, steeds weer die geheimzinnigheid op de blog.
Maar zo tussendoor ben ik ook nog met andere dingen bezig dus kan ik afentoe toch nog wat laten zien!!!!

And yes, you've seen it right....on my lap there's a pile of  bricks.
Fien is building a wall.
Fortunately they're not real bricks because I would have some severe problems with my knees if they were!!!!
But I think the fabric is lovely, don't you??
And know here we go again, as it is a competitionquilt I can't tell and show to much of it.
Boring it is, al those mysteries on my blog.
But I'm working on other things to so I can show you some other work once in a while.

Is het jullie al opgevallen op de foto hoe groot Kiyomi al aan het worden is!
Ze groeit gelukkig echt als kool!
Kaya heeft er haar pootjes aan vol om te helpen met de opvoeding!

Did you notice how big Kiyomi is growing ??
Like we say in dutch; she's growing like cabbage!
And we're happy about it considering her bad start.
Kaya has a lot of work to help raising her!

Zoals jullie al zagen heb ik het  dienblad geconfisqueerd om mijn gereedschap mee naar buiten te nemen.
Dit is niet het eerste wat ik me zo toe-eigen hoor.
Met al mijn handwerkhobbies door de jaren heen groeit de behoefte aan bergplekken voor mijn materialen.
Liefst altijd binnen handbereik, of ik nu aan één project werk of aan tien.
Het begon zo ongeveer zo, met dit bescheiden doosje...past bijna op één hand.
As you saw I took the tray to bring my tools outside.
It's not the first time I  claimed something to store my materials.
Because of al my crafthobbies  the need for  storaging  grew throughout the years.
Preferably so close to me I can reach for it immediatly, no matter if I'm working on one project or ten at the same time.
It started out like this, a modest little box...fitted almost on one hand.

Maar grotere projecten vragen ook grotere middelen:

But bigger projects ask for bigger solutions.

En uiteraard moet het soms ook nog meegenomen kunnen worden;

Ofcourse it has to be taken "on tour' sometimes....


En ineens is die doos toch ook weer te klein en komt er een grotere mand

And then, out of the blue, the box is too small and we need a bigger basket.

Maar die naaibox is toch eigenlijk ook wel handig om veel in op te bergen.....en nog leuk ook!!!

But this sewingbox comes in handy to put away lots of small things.......and it looks cute to

En dit is nog maar in het kort weergegeven.
Er zitten nog wat dozen en tassen tussen en inmiddels zijn er zelfs al boekenrekken en kasten gevuld.
Kennen jullie dat ook?
Ik moest er eigenlijk aan denken toen ik deze foto van ebay plukte...

And this all is  written in short.
There were more boxes and bags inbetween and now also bookshelfs and cupboards are filled.
You know the issue??
I was thinking this all over when I picked this picture from ebay.......

Overigens heb ik dat t-shirt van ebay niet gekocht hoor.
Ik ga niet te koop lopen met mijn slechte gewoonten!!!

By the way; I didn't buy this t-shirt from ebay.
No way I'm gonna show off  my bad habbits!!!!

Omdat ze zo mooi is....vind ik....nog een foto ter afsluiting!!

Because she's so beautiful....IMHO....I close with another picture of her!!

Groetjes; fien


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...